Các khoá học hiện tại

Hình ảnh khóa học Tín dụng đen (nội bộ)
Giáo dục tài chính

Tín dụng đen tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là không có tài sản thế chấp… nên khi người vay không trả nợ đúng hạn, hoặc mất khả năng chi trả, thì bị đòi nợ bằng các hình thức chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, bị "khủng bố" về tinh thần, sức khỏe, thậm chí đe dọa cả tính mạng, gây bất ổn an ninh trật tự và an toàn xã hội.